Leta 2016 je 30 mladih iz 7 držav predlagalo vizijo razvoja Idrije. Zdaj je čas za dopolnitev z vašimi pogledi in idejami.

En sam projekt in ena sama organizacija ne bo nikoli uresničila vizije prodornega, solidarnega in mladostnega mesta. A več manjših projektov in različnih organizacij lahko doseže prav to. Raziskujte predlagane projekte, glasujte za najboljše, dodajte svoje ideje in predloge, predlagajte boljše rešitve ali posvojite ideje in jih sami uresničite.

Raziskuj projekte

Raziskuj | Glasuj | Dodaj

Razvrsti projekte po:
add

Dodaj svoj projekt

Vnesite svojo projektno idejo v rastočo bazo idej
za dobrobit vseh Idrijčanov in Idrijčank.

Dodaj projekt

arrow_upward

Posvoji projekt

Posvojite projekt, ga uresničite in prispevajte
k boljšemu življenju v mestu.

Posvoji projekt

Vizija

Prodorne predstavitve

Povejmo zgodbo Idrije na novo, drugače. Zgodbo o tem, kako je to majhno mesto s svojim inovativnim in socialnim razmišljanjem sooblikovalo svet – in ga bo sooblikovalo v prihodnosti.

Tehnološka inovativnost

Gradimo na uspešnem in prodornem gospodarstvu, a pospešujemo inoviranje, odpiranje v podjetniško skupnost, iskanje sinergij z manjšimi podjetniki. Idrija lahko postane inovativni milje, pospeševalnik, okolje, ki privablja tehnološke inovatorje in tu iz majhnih zgodb ustvarja velike zgodbe.

Eksperimentalna ustvarjalnost

Delo »na svoje« v popoldanskem času, t.i. »sojšna«, ki je nekoč rudarjem dajala dodaten zaslužek in za delo koristne izkušnje, lahko dobi v 21. stoletju sodobno in digitalizirano ponovitev. A ne inovirajmo le s tehnologijami – eksperimentirajmo v kulturi, družbenih dejavnostih, športu in socialnih storitvah.

Status quo

Po ekonomski, družbeni, kulturni, prostorski in komunikacijski analizi lahko zaključimo, da obstaja 9 izzivov, s katerimi se mora Idrija soočiti za dosego predstavljene vizije.

Novice iz Idrije

O Idrija 2020

Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020 je bilo ustanovljeno leta 2013 z namenom razvoja mladinskega sektorja in politik v sferah, ki mnogokrat presegajo okvire mladinskih organizacij – strateškega razvoja lokalnih skupnosti, razvoja podjetništva, oživljanja dediščine in promocije novih ustvarjalnih rešitev, ki bi pripomogle k razvoju v mladim prijazno občino. Po seriji uspešnih projektov (znamka nakita iz idrijske čipke The Idria Lace, mreža geocaching zakladov, revija TBI …) se društvo danes v največji meri ukvarja z urbanističnimi in strateškimi vprašanji razvoja Idrije ter iskanjem opcij za implementacijo vizije za razvoj Idrije v 21. stoletju. Namesto čakanja na druge poskuša skozi različna partnerstva z lokalnimi institucijami in podjetji k uresničitvi pripeljati čim več idej.

Pišite nam